Deel 8 - Hoofdstuk 8.3
DIVERSE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE BEMANNING VAN HET VOERTUIG MOET VOLDOEN

 

8.3.1

Passagiers
Behalve leden van de bemanning van het voertuig, mogen in transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren, geen passagiers worden vervoerd.

 

8.3.2

Het gebruik van brandblusapparaten
De leden van de bemanning van het voertuig moeten weten hoe de brandblusapparaten gebruikt moeten worden.

 

8.3.3

Verbod op het openen van colli
Een bestuurder of een bijrijder mag geen collo met gevaarlijke goederen openen.

8.3.3 - V.L.G

In afwijking van randnummers 7.5.7.5 / 8.3.3 van Bijlage 1, mag de chauffeur of de bijrijder:

a.een buitenverpakking openen die gevaarlijke stoffen bevat, die als pesticiden worden toegepast;

b.een IBC openen, waarin UN1202 (1,2,3), dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd.

Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en de wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.

8.3.4

Draagbare verlichtingsapparaten
De draagbare verlichtingsapparaten mogen geen metalen oppervlak bezitten dat vonken kan veroorzaken.

8.3.5

Rookverbod
Tijdens behandeling is het verboden te roken in de nabijheid van de voertuigen en binnen de voertuigen. Dit rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten en soortgelijke hulpmiddelen.

 

8.3.6

Het laten draaien van de motor tijdens laden of lossen
Behalve indien de motor moet worden gebruikt om de pompen of andere toestellen voor het laden of lossen aan te drijven en de wettelijke bepalingen van het land waar het voertuig zich bevindt, dergelijk gebruik toestaan, moet de motor tijdens laad- en losactiviteiten worden afgezet.

 

8.3.7

Gebruik van de parkeerrem en de stopblokken
Voertuigen waarmee gevaarlijke goederen worden vervoerd mogen niet worden geparkeerd zonder gebruik te maken van de parkeerrem.

Verplaatsing van aanhangwagens of opleggers zonder remmechanisme moet worden tegengehouden door ten minste één stopblok aan te brengen, zoals beschreven in 8.1.5.2.

 

8.3.8

Gebruik
In het geval van een transporteenheid uitgerust met een antiblokkeerremsysteem (ABS), bestaande uit een motorvoertuig en een aanhangwagen of oplegger met een maximale massa van meer dan 3,5 ton, moeten de elektrische verbindingen, waarnaar wordt verwezen in subsectie 9.2.2.6, gedurende het vervoer te allen tijde het trekkende voertuig en de aanhangwagen of oplegger met elkaar verbinden.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over ADR-Digitaal

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief